Výběr jazyka Česky Deutch

Krušnohorská bílá stopa 2014 - 7. ročník

sobota 15.2.2014, Lesná

Veřejný závod v běhu na lyžích - 25 km volným způsobem.

Termín závodu: sobota 15.2.2014
Místo konání: lyžařské tratě v okolí Horského hotelu Lesná

GPS: 50°33'52.877"N, 13°25'50.63"E
Pořadatel: Horský klub Lesná o.s. , Sportovní klub Policie Most.
Start: hromadný ve 12:00 hod. - lyžařský stadion u Horského hotelu Lesná.

Startovné:

• závodníci přihlášeni a zaplacené startovné do 8. 2. 2014 - 250,- Kč
• závodníci přihlášení po tomto datu - 300,- Kč
Součástí startovného je hlavní jídlo a nápoj ve stanu na lyžařském stadionu. V případě nekonání závodu z objektivních příčin, je startovné nevratné. Datem zaplacení startovného je datum podání poukázky (datum na poštovním razítku) respektive datum odepsání z účtu plátce.

Kategorie:

• 25 km Muži 19 - 34 let, Muži 35 - 44 let, Muži 45 - 54 let, Muži 55 let a starší
• 25 km Ženy 19 - 34 let, Ženy 35 - 44 let, Ženy 45 let a starší
• V případě, že se v dané kategorii přihlásí méně než tři závodníci, dojde ke sloučení kategorií.

Všeobecné podmínky: účastníci zodpovídají za svůj zdravotní stav. Závodníci a jejich doprovod se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Závodí se dle pravidel Českého svazu lyžařů pro běžecké disciplíny a Soutěžního řádu pro sezonu 2013/14. V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod s týdenním předstihem odvolán, toto bude zveřejněno ve sdělovacích prostředcích a na níže uvedených internetových stránkách.

Přihlášky:

•elektronicky:www.klmost.cz

K přihlášce nutno doložit potvrzení o zaplacení startovného.
Bankovní spojení: KB Chomutov
Číslo účtu: 35-7419250297
Variabilní symbol: rodné číslo před lomítkem

Ubytování: po předchozí domluvě ve Horském hotelu Lesná.

http://horskyhotellesna.cz/zavody/kbs/

Diskuse

Vložit nový příspěvek