Výběr jazyka Česky Deutch

Výlety pro žáky

Nadační fond Obnova Krušnohoří ve spolupráci se Vzdělávacím a rekreačním centrem Lesná a Horským klubem Lesná připravuje již pátým rokem výlety s výukovým programem pro děti z mateřských škol a třídní kolektivy ze základních škol z Ústeckého kraje.
Během dne stráveného v krušnohorské přírodě zažívají děti mnoho zajímavých aktivit. Seznamují se s atraktivními a netradičními pomůckami, které jsou jim k dispozici po celou dobu výletu přímo v terénu Krušných hor.
- Pomocí GPS a práci ve skupinách plní vědomostní úkoly, zdolávají překážky v přírodě, spojeni vysílačkami a vybaveni tablety nahrávají odpovědi na jednotlivých stanovištích.
- Poznávají lesní zvěř, zvuky živočichů, škůdce lesů, houby
- Při odlévání stop pracují se sádrou
- Vypracovávají body ve výukových materiálech v krajině Krušných hor
- Stávají se hledači pokladů a s detektory kovu prohledávají lokality zaniklých obcí
- Poznávají vodní svět a život v okolí rybníka, používají planktonky, lupy a odměrky k odchytu vodních živočichů
- Geologickými kladívkami a ochrannými štíty kutají nerosty v geologickém parku, určují zrnitost nerostů
- Loví luční hmyz síťkami, zkoumají stavbu těla pod mikroskopem
- Plní branné a dovednostní hry
- Pracují se dřevem na vybrané téma, vypalují, používají tavící pistole a přírodní materiál
- Poznávají dřeviny Krušných hor a rašeliniště v arboretu
- Prohlídkou a výkladem v Krušnohorském muzeu zjistí, jak žili horalé před 150 lety – použijí audio průvodce
- Seznámí se s dnes již zapomenutými řemesly Krušných hor a jejich vlastnoručním vyzkoušení ( paličkování, hračkářství, bylinkářství, hrnčířství, košíkářství, tkaní, předení, draní peří…)
- Sportují na víceúčelovém hřišti, soutěží v závodech trojlyží, střelbě kuší a míčových hrách.

Výlety se konají po domluvě s třídním učitelem, mohou být i několikadenní a jsou přizpůsobeny věku, dovednostem a znalostem žáků vždy pod vedením kvalifikovaného pedagoga i zdravotníka zotavovacích akcí.

Diskuse

Vložit nový příspěvek