Výběr jazyka Česky Deutch

Krušné hory očima dětí 2013

Krušné hory očima dětí 2013 aneb rozdávali jsme radost
Letos poprvé jsme představili dětský kalendář pro školní rok 2013-2014, jehož autory kreseb se staly právě děti. Nadační fond Obnova Krušnohoří vyhlašuje výtvarnou soutěž vždy v červnu na akci Pohádková Lesná. Úkolem malých výtvarníků bylo nakreslit obrázek zvoleného měsíce. Z vítězných dvanácti kreseb, dvanácti měsíců jsme vytvořili nástěnný kalendář pro školní rok 2013 – 2014. Radost v podobě kalendářů jsme rozdávali na dětském oddělení v chomutovské nemocnici,v DD ve Vysoké Peci, na základních školách v okresu Most, Chomutov a v Deutschneudorfu.

Překlad článku:

Dĕti vytvářejí svůj pohled na Krušné hory

Z dárků z české Lesné se včera tĕšili dĕti z třetí třídy základní školy v Seiffenu. Kateřina Herzánová (vpravo v prostředku) přijela do školy, aby předala ředitelce seiffenské základní školy a dĕtem 16 kalendářů. Motivy kalendáře vznikly v minulém roce při soutĕži v rámci akce „Pohádková Lesná“. Tehdy byli dĕvčata a chlapci vyzváni aby Krušné hory namalovali tak, jak je sami vidí. 400 dĕvčat a chlapců se akce zúčastnilo. Porota vybrala 12 obrázků, které se nyní nacházejí v dvojjazyčném kalendáři.
Dohromady bylo vytisknuto 300 kalendářů, ve kterých se nacházejí mimo rozvrhu hodin i rozvrh činnosti ve volném čase, poznámkový blok a přehled prázdnin jak v Nĕmecku, tak i v Čechách.

Diskuse

Vložit nový příspěvek