Výběr jazyka Česky Deutch

Výstavy v Krušnohorském lidovém domě

Na letní měsíce pro Vás připravujeme v Krušnohorském lidovém domě následující výstavy:

Přírodu zažít & porozumět 3. 5. – 15. 6. 2012
Revitalizace Krušnohoří zblízka! 18. 6. – 20. 7. 2012
„Natura 2000 v Krušnohoří/ Erzgebirge“ 22. 7. – 24. 9. 2012

Putovní výstava Přírodu zažít & porozumět

Výstava se skládá z velkoformátových fotografií a informativního textu
Tematické okruhy:
- Přírodní park „Krušné hory/Vogtlandsko“
- Základní informace a cíle
- Příroda
- Krajina
- Historie sídel a kultury
- Oblasti přírodních parků a důležité zásoby vod
- Ochrana a Krušnohorská rašeliniště
- Zemědělství a péče o krajinu
- Rekreace (letní a zimní turistika)

Výstavu připravil Naturpark Erzgebirge/Vogtland

Revitalizace Krušnohoří zblízka!

Od 18. června Vás zveme na výstavu OBNOVA KRUŠNOHORSKÝCH RAŠELINIŠŤ, která dokumentuje projekt Revitalizace rašelinišť v Krušných horách. Výstava je přístupná veřejnosti ve dnech 18. 6. – 20. 7. 2012 od 9 do 18 hodin v Krušnohorském muzeu na Lesné.
Návrat k jejich původní podobě je cílem projektu Revitalizace rašelinišť v Krušných horách, který již od roku 2009 realizuje občanské sdružení DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie za podpory společnosti NET4GAS.

Putovní výstava „Natura 2000 v Krušnohoří/ Erzgebirge“

Naturschutzzentrum Erzgebirge připravilo spolu se svými partnery – Scholou Humanitas z Litvínova a pozemkovým spolkem Fergunnou ČSOP z Teplic – v rámci projektu „Pestrý-Bunt Přátelé biodiverzity v Krušných horách/ Erzgebirge“ podporovaného Evropskou unií v programu Cíl 3 dvojjazyčnou výstavu.

Putovní výstava se tematicky věnuje Evropské soustavě chráněných území v Krušnohoří/ Erzgebirge.

V českém i německém jazyce se návštěvníci výstavy dozví zajímavosti o biotopech, živočiších a rostlinách typických pro Krušné hory, jako i informace o významných chráněných území česko-německého příhraničního regionu. Výstava dále informuje o hlavních cílech projektu „Pestrý-Bunt“, jehož stěžejními tématy jsou ochrana druhů a biotopů, ekologická výchova o biologické rozmanitosti a s tím spojená práce s veřejností (bližší informace o projektu získáte na www.pestry-bunt.eu).

Diskuse

Vložit nový příspěvek